Záložní zdroje - Potravinářství


Nejčastější aplikace jsou u výrobních linek, kde by výpadek dodávky energie způsobil velmi vysoké technologické a tedy i finanční škody (např. kovací lisy, chladící zařízení, velíny elektráren).

Created by