Záložní zdroje - Dopravní infrastruktura


Naše zdroje také zálohují bezpečnostní systémy v železničních či silničních tunelech. Jedná se o vzduchotechniku, požární signalizaci či kamerové systémy a systémy včasného varování.

Created by