Záložní zdroje - Energetika


V energetice je třeba nejčastěji zálohovat kritické řídící systémy. U solárních eletráren se jedná o automatické centrály monitorované na dálku. U jiných typů elektráren s obsluhou jsou zálohované velíny, neboť ztráty kontroly nad procesy v elektrárně je nepřipustitelná.

Created by