Záložní zdroje - IT


Naprostou většinou počítačů je dnes třeba zálohovat. Nabízíme řešení od jednotlivých pracovních stanic až po komplexní zálohování serverů či celých serveroven (včetně zálohy klimatizace, která je pro chod těchto systému často nezbytná). Nabízíme novinku na trhu, která řeší problémy provozovatelů menších a středních datacenter. Rackový rozvaděč s UPS s vlastní klimatizací (chladí pouze zařízení, ne celou místnost), který lze postupně rozšiřovat dle aktuálních požadavků a možností. Není třeba navrhovat zdroj ani rack na několik let dopředu, v případě potřeby jednoduše dokoupíte další moduly. Velmi výrazně se tím sníží počáteční investice.

Created by