Záložní zdroje - Strojírenství


Ve strojírenství se záložní zdroje UPS používají nejčastěji u výrobních linek, kde by výpadek dodávky energie způsobil velmi vysoké technologické a tedy i finanční škody a je tedy nutné je zálohovat. Důvody jsou jsou různé. Výpadek může způsobit zničení části výrobní linky (kovací listy). Přerušení aktuálního výrobního cyklu může mít také za následek zničení výrobního materiálu(licí stroje), proto je třeba zajistit dokončení procesu.

Created by