GUARDIAN 20 - 120 kVA


GUARDIAN 20 - 120 kVA

Kombinace modulárního zdroje a rackového rozvadeče s vlastní klimatizací. Nejvhodnější řešení pro menší a střední datacentra. Díky tomu, že se chladí pouze vnitřní prostor rozvaděče, kde je umístěn zdroj, baterie i požadovaná IT technika, se ušetří nemalé náklady jinak vynaložené na klimatizování celé místnosti. Rozvadeč může být vybaven samozhášecím systémem, který zabrání v případě požáru poškození jiných částí rozvaděče či jiných zařízení. GuardianSH je vždy navrhován na konkrétní požadavky, díky modulárnosti lze dosahovat vysokých výkonů a také dostatečného prostoru pro vaše zařízení. Modulárností je zajištena také možnost budoucího rozšiřování, pořizovací cena je tak úměrná skutečné potřebě.

Charakteristika


Charakteristika
• dokonalý sinus
• vysoká spolehlivost ( možnost několikanásobné redundance )
• ovládací panel s LCD displejem
• možnost prohlížet aktuální data a výpis událostí přímo na UPS
• možnost nastavení všech hodnot přímo na UPS bez potřeby připojovat počítač
• EPO ( okamžité vypnutí UPS )
• možnost komunikace s počítačem přes RS232 či USB
• žádná prodleva při výpadku
• UPS chrání baterie před zničením úplným vybitím při napájení z baterií
• možnost rozšíření o karty AS400, SNMP adaptér a další
• možnost zapojení několika UPS paralelně pro zvětšení výkonu a spolehlivosti
• paralelně zapojené UPS mohou mít společné baterie nebo každý zdroj svůj vlastní okruh
• možnost připojení externích baterií vysoké kapacity
• možnost nastavení automatických bateriových testů
• upozornění na špatný stav baterií
• automatický bypass pro případ poruchy či údržby
• součástí dodávky je také klimatizace systému

Created by