Příslušenství


Automatický externí bypass

Automatický bypass, který na přání dodáváme k UPS do výkonu 3.5 kVA, slouží k servisním prohlídkám či výměnám vadných zdrojů bez přerušení napájení. Je připojen na 2 vstupy (většinou UPS a síť před UPS). Při normálním provozu je na výstupu bypassu napětí stejné jako na vstupu č.1, když dojde k výpadku na tomto vstupu (např. porucha UPS či vypnutí za účelem servisu), bypass se přepne a na výstup bude dodávat napětí ze vstupu č.2. Mezi přepnutím je krátká prodleva, kdy na výstupu není napětí (do 15ms), bypass se tedy nehodí pro zařízení velmi citlivá na poklesy napětí. Nicméně pro zařízení napájená spínaným zdrojem (všechny počítače a většina laboratorních zařízení) je tato prodleva naprosto nevýznamná a zařízení na přepnutí vůbec nereagují. O této skutečnosti vypovídá široká a stálá klientela z řad IT firem.

GSM alarmy

Nabízíme také možnost instalace GSM alarmů k záložním zdrojům, které zasílají informační sms, případně volají na přednastavená telefonní čísla v případě výpadku sítě, slabých baterií či poruchy UPS. Nemusíte tak UPS pravidelně kontrolovat, o všem se dozvíte automaticky. Tímto způsobem lze zajistit včasnou výměnu baterií a tím pádem zaručení bezproblémového chodu UPS.

SNMP adaptéry

K velké části našich zdrojů lze dodat SNMP adaptér, který slouží k pohodlné dálkové obsluze zdroje přes webový prohlížeč. Adaptéry podporují Vmware 6, takže je lze využít také pro bezpečné a řízené vypnutí virtuálních serverů. K adaptérům lze dodat snímače vlhkosti a teploty prostředí pro systém včasného varování nevhodného prostředí.

Signalizace s využitím bezpotencionálových kontaktů

V řadě instalací jsou ze zdroje vyvedeny signály stavu UPS do velínu, ovladovny či na údržbu. Tyto signály zajišťují včasné varování při výpadku, slabých bateriích nebo pokud nastala porucha.

Created by